Dates to Remember

  

 

Nov 23 – Nov 27:                   Closed for Thanksgiving

Dec 20 – Jan 2:                       Closed for Winter Break

Mar 22 - Mar 26:                     Closed for Spring Break

June 7:                                    Children's Summer Program starts